دوخط کتاب. شعر و موسیقی

آدما همونقدر نمیخوان حالت رو بدونن که تو میخوای بگی

دوخط کتاب. شعر و موسیقی

آدما همونقدر نمیخوان حالت رو بدونن که تو میخوای بگی

دوخط کتاب. شعر و موسیقی
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

سقـــــــوط

دلتنگ بودم بیشتر از آنچه می دانی
من بودم و تنهایی و یک عصر بارانی

گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن !

گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن !


گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن !

نه مثل کوه محکمم نه مثل رود جاری ام

 

خسته ام

از زندگی از این همه تکرار خسته ام
از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

شعــــــــــــــــــر

من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس که روزها را با شب شمرده بودم

دکلمهدو خط کتاب

انضبـــاط

فروغ فرخزاد

افســـــانه ی تلـخ

نه امیدی که بر آن خوش کنم دل

نه پیغامی نه پیک آشنایی

music hendi


 

 

تقدیم به همسر مهربانم

همــسرم در همــسری از همــــه ســری

heart